Het is vandaag de dag op verschillende manieren mogelijk om een gebouw te realiseren. Op het ogenblik dat er wordt gebouwd zijn er uiteraard een aantal keuzes die genomen dienen te worden. Allereerst zal je bijvoorbeeld voor jezelf moeten uitmaken in welke mate de duurzaamheid van je woning van doorslaggevend belang zal zijn. Echt duurzame gebouwen realiseren vereist namelijk niet alleen het nodige inzicht, maar ook een niet onaanzienlijk aantal investeringen. Bent u eveneens benieuwd naar wat duurzame gebouwen nu precies zijn en wilt u graag ontdekken met welke zaken u allemaal bij de realisatie rekening dient te houden? In dat geval bent u op deze pagina beslist aan het juiste adres!

            De optimale ligging en oriëntatie van je woning kiezen

Het eerste wat je moet doen is het uitkiezen van de beste ligging voor je woning. Op dit vlak is het belangrijk om rekening te houden met twee verschillende zaken, namelijk:

  1. De exacte locatie van je woning;
  2. De oriëntatie waarvan sprake is;

Wat de precieze locatie van de woning betreft dient er rekening te worden gehouden met de afstand die moet worden afgelegd ten opzichte van bijvoorbeeld je werk. Het spreekt voor zich dat alleen een centrale ligging ten opzichte van de locatie waar je werkt echt duurzaam is. Alleen op deze manier wordt er immers voorkomen dat er onnodig brandstof wordt verbruikt.

Bovenstaande is nog niet alles. Daarnaast is er ook nog het feit dat er rekening dient te worden gehouden met de oriëntatie van het pand. De zogenaamde zuidgevel van de woning dient bij duurzame gebouwen bijvoorbeeld over zo’n open mogelijk karakter te beschikken. Het gebruik van grote raampartijen is wat dat betreft aangewezen. Dit gezegd hebbende moet er dan wel rekening worden gehouden met het voorkomen van te extreme temperaturen in de zomer.

            Duurzame gebouwen zijn altijd optimaal geïsoleerd

Voor duurzame gebouwen geldt dat het van cruciaal belang is om deze zo optimaal mogelijk te isoleren. Dit uiteraard met als doel om het warmteverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed geïsoleerde woning slaagt er in de praktijk steeds in om de energiefactuur zo beperkt mogelijk te houden. Duurzame gebouwen zijn dan ook altijd op de meest optimale wijze geïsoleerd. Dit geldt overigens voor de verschillende onderdelen van het gebouw. Ook een woning met spouwmuren kan duurzaam zijn, maar dan wel op voorwaarde dat deze spouwmuren eveneens zijn geïsoleerd. Let op, indien je ervoor kiest om je gebouw op de meest optimale wijze te isoleren spreekt het voor zich dat je ook met de ventilatie rekening zal moeten houden. Anders is het onmogelijk om een gezond leefklimaat te verkrijgen.

            Het zelf opwekken van duurzame energie

Er is in de praktijk pas echt sprake van duurzame gebouwen wanneer deze gebouwen er in slagen om zelf (grotendeels) in het gerealiseerde energieverbruik te kunnen voorzien. Voor alle gebouwen die er bestaan geldt dat er sprake is van zogenaamd seizoensgebonden energieverbruik. Dit verbruik wordt gerealiseerd door zaken zoals de verwarming en het warme water, maar ook door allerhande installaties welke zich in het gebouw bevinden.

Door energiepositieve, duurzame gebouwen in het leven te roepen wordt er voor gezorgd dat de gebouwen er in slagen om het gebouwgebonden energieverbruik te compenseren. Bovendien is het zo dat deze gebouwen er in de praktijk eveneens in slagen om zelf voldoende energie te voorzien om het eigen verbruik te kunnen compenseren. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om het verbruik dat wordt gerealiseerd door met name elektrische apparatuur, computers en verlichting.

Kijk voor meer informatie over een duurzame infrastructuur en leefomgeving op www.tno.nl.

 

Over de auteur

Ik ben Groene Ginny. Ik ben heel erg bezig met duurzaam leven en ik vind het belangrijk dat andere mensen dit ook gaan doen. Ik weet dat het moeilijk is om duurzaam te leven, maar gelukkig ben ik een expert op dat gebied. Met mijn handige tips, tips en lifehacks hoop ik dat jij ook duurzamer gaat leven!

Gerelateerde berichten

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.