bag data

Wat vind je allemaal terug in de BAG data?

In de BAG data vind je alle gegevens terug over verschillende adressen en gebouwen. BAG is dan ook een afkorting voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Deze basisregistratie is gemaakt aan de hand van de W...